ייעוץ משפטי למעוניינים להשקיע בפולין או לקנות דירה בפולין

בטרם כניסתה של פולין לאיחוד האירופי – בשנת 2004 - רכישת מקרקעין על ידי זרים הייתה נתונה למגבלות שהוטלו בחוק ( חוק רכישת מקרקעין על ידי זרים משנת 1920).

עם הצטרפותה של פולין לאיחוד האירופי, החסמים הוסרו בהדרגה כמעט לחלוטין, למעט רכישת קרקעות חקלאיות, שאפשרות רכישתן הוגבלה החל מ-1 במאי 2016 -לא רק לזרים אלא גם נאסרה על אזרחים פולנים שאינם עוסקים בחקלאות.

אזרחי מדינות האיחוד האירופי ו/או חברות שבבעלותם, נהנים היום מחופש מוחלט ברכישת נדל"ן שאינו חקלאי בפולין.

אזרחי מדינות שאינן חברות באיחוד האירופי וביניהם ישראלים,לא יכולים באופן פרטי לרכוש בפולין נכסי דלא ניידיאלא בהיתר הניתן על ידי שר הפנים הפולני.

אזרח זר יכול,ללא היתר, לרכוש דירת מגורים וזאת ללא קשר אם היא נרכשת לשימוש עצמי או להשקעה.

חברה שהינה מאוגדת ומקום מושבה בפולין או באחת המדינות של האיחודהאירופי יכולה לרכוש מקרקעין ללא היתר בתנאי שהנכס נרכש לצורך פעילותה העסקית.

לכן, לשם רכישת מקרקעין בפולין על ידי ישראלים,מספיק להקים חברה מקומית (פולנית) שבבעלות ללא שראלים (אין צורך לצרף שותף פולני) שבין מטרותיה הסטטוטוריות רכישת נדל"ן. חברה כזויכולה, היתר וללא מגבלה,לרכוש מקרקעין מכל סוג: מגרשים לבניה,מבנים, שטחי מגורים או שטחי מסחר.

כתובת

תל אביב-יפו

מגדל ב.ס.ר 2 (קומה 15)
דרך בן גוריון 1, בני ברק 51-201
טל': 972-3-5781091 +
פקס': 972-3-6199386 +
דוא"ל: tocker@polishlaw.co.il

KRAKÓW

31-038 KRAKÓW
Starowiślna St. No 19 Apt 9
POLAND
Tel/Fax: +48-12-4213103
haweltocker@poczta.internetdsl.pl

WARSZAWA

00-697 WARSZAWA
LIM CENTER (13th floor no 1308)
Aleje Jerozolimskie 65/79