ייעוץ משפטי בפולין

Hawel-Tocker & Co.

51-201 BNEI-BRAK
B.S.R. Tower 2 (15th floor)
Ben-Gurion 1
ISRAEL

Tel: +972-3-5781091
Fax: +972-3-6199386
tocker@polishlaw.co.il

Address

TEL AVIV

51-201 BNEI-BRAK
B.S.R. Tower 2 (15th floor)
1 Ben-Gurion Rd.
ISRAEL
Tel: +972-3-5781091
Fax: +972-3-6199386
tocker@polishlaw.co.il

KRAKÓW

31-038 KRAKÓW
Starowiślna St. No 19 Apt 9
POLAND
Tel/Fax: +48-12-4213103
haweltocker@poczta.internetdsl.pl

WARSZAWA

00-697 WARSZAWA
LIM CENTER (13th floor no 1308)
Aleje Jerozolimskie 65/79